"เจน มี" (Generation Me) คือใครมีบทบาทและส่งผลอย่างไรต่อนักการตลาดและสินค้า กลายเป็นคำถามที่นักการตลาดแบรนด์สินค้ายังสงสัย และจะตามมาด้วยคำถามว่า แล้วจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อเจาะตรงเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้
วันที่ โพสต์ 2015-11-08 23:23:00
จากที่หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ได้จัดสัมมนา "Thailand 2016 อนาคตเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน" โดยได้ 4 นักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าของไทยมาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมอง
วันที่ โพสต์ 2015-11-08 23:14:00
ปัญหาของการทำการตลาดส่วนใหญ่ก็คือ การทำตลาดไม่ได้ ปัญหานี้เกิดจากเพราะเราทำตลาดให้สินค้าที่เราอยากขาย เราไม่ได้ทำตลาดให้สิ่งของที่ผู้คนอยากได้
วันที่ โพสต์ 2015-10-22 18:34:00
มื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา 12ประเทศสมาชิก Trans-Pacific Partnership (TPP) ก็ได้บรรลุข้อตกลงหลังจากมีความพยายามเจรจาตลอด 5 ปี โดย 12 ประเทศดังกล่าวมีอยู่ 2 ฝากมหาสมุทรแปซิฟิก อันประกอบด้วย ฝั่งแปซิฟิกตะวันออก 5 ประเทศคือ แคนาดา สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เปรู
วันที่ โพสต์ 2015-10-21 16:21:00
การสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เป็นการสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับอาเซียน และเพื่อการพัฒนาเมืองเขตชายแดนให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการขนส่ง การถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยจะมีเครือข่ายอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงการใช้แรงงานต่างด
วันที่ โพสต์ 2015-10-08 14:10:00