ISMED คาด 6 เดือน ข้างหน้า AEC มีผลอย่างมากกับการทำธุรกิจ SME แนะผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อม เร่งหาองค์ความรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจ
วันที่ โพสต์ 2015-08-20 17:05:00
1 เสียงของคุณช่วยผลักดัน SME ให้ยั่งยืน
วันที่ โพสต์ 2015-07-14 10:40:00
การขยับขยายการทำธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ เป็นแนวทางการต่อยอดธุรกิจที่น่าสนใจ และอาจเป็นจุดสูงสุดของการดำเนินธุรกิจ เมียนมาร์ ตลาดการค้าทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการไทย ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
วันที่ โพสต์ 2015-07-08 14:30:00
ในโลก AEC ประเทศเวียดนาม นับเป็นประเทศที่เป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งตลาดที่สำคัญในภูมิภาค มีนโยบายด้านการค้า การลงทุนที่ชัดเจนและบังคับใช้ทั่วประเทศ ที่สำคัญคนเวียดนามมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าไทย สินค้าไทยที่มีศักยภาพในตลาดเวียดนาม จึงทำให้เวียดนามกลายเป็น
วันที่ โพสต์ 2015-07-08 14:25:00
อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความน่าลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากมีขนาดของประชากรมากกว่า 250 ล้านคน จัดอันดับให้เป็นประเทศลำดับที่ 4 ที่น่าลงทุนของเอเชีย
วันที่ โพสต์ 2015-07-08 14:14:00