ภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านธุรกิจภาคการค้าและบริการ โดย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ เดือนกุมภาพันธ์2558 พบว่า มีค่าดัชนี 40.3 ปรับตัวลดลงจาก 48.9 ในเดือนก่อน โดยองค์ประกอบปรับตัวลดลง ได้แก่ กำไร การลงทุน การจ้างงานและยอดจำหน่าย
วันที่ โพสต์ 2015-05-07 16:17:00
จจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมการใช้โอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้น ให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถ
วันที่ โพสต์ 2015-05-05 17:23:00
ส่องตลาดอาเซียน 5 กลุ่ม ตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยอาการน่าห่วง พาณิชย์สั่งอัดกิจกรรมกระตุ้นยอด 4 ใน 5 ตลาดเก่า ยังหนักใจกับอุปสรรคขวางทางอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีทั้งกฎระเบียบภายใน ผลิตเองลดนำเข้า ค่าเงินผันผวน และตั้งฐานผลิตสินค
วันที่ โพสต์ 2015-05-04 17:18:00
ความรู้ดี ๆ จากงานสัมมนา One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2015 เป็นการดำเนินการโดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเ
วันที่ โพสต์ 2015-05-04 17:09:00
การปฏิรูปทางเศรษฐกิจในพม่า ส่งผลต่อการปรับบรรยากาศการลงทุนและการเปิดคลังทรัพยากรมหาศาลเพื่อรองรับกระแสทุนนิยมและโลกาภิวัตน์ที่ถาโถมเข้าใส่เมียนมาร์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้น การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองทั้งการก่อรูปของสถาบันการเมืองใหม่และกระบวนการสร้างส
วันที่ โพสต์ 2015-04-20 09:49:00