ผู้คนในสังคมปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อกาแฟเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากภาพที่เห็นบ่อยในทุกเช้าคือ การที่ผู้คนมักจะมีแก้วกาแฟถืออยู่ในมือก่อนที่จะเริ่มต้นวันทำงานวันใหม่ หรือแม้จะกระทั่งจากการที่เราเดินไปไหนมาไหนก็พบเห็นร้านกาแฟอยู่เป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านก
วันที่ โพสต์ 2015-04-03 17:16:00
Innovation Management in Service ในปัจจุบัน นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ผู้ผลิตทั้งหลายต่างก็แข่งกันเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมต่อลูกค้า เพื่อการครองใจลูกค้า ในธุรกิจภาคบริการ นวัตกรรมก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่าภาคอุตสาหกรรม ในสภ
วันที่ โพสต์ 2015-04-02 14:05:00
ภาวะเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านธุรกิจภาคการค้าและบริการ โดย ดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ เดือนมกราคม 2558 พบว่า มีค่าดัชนี 48.9 ปรับตัวลดลงจาก 53.6 ในเดือนก่อน โดยองค์ประกอบปรับตัวลดลง ได้แก่ กำไร ต้นทุน และยอดจำหน่าย เนื่องจากค่า ดัช
วันที่ โพสต์ 2015-04-02 12:00:00
จีนนับได้ว่าเป็นประเทศที่มีประชาการเป็นจำนวนมากและมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยปีที่ผ่านมามีการตั้ง GDP ไว้ที่ 7.5 ซึ่งทำได้เพียง 7.4 แต่คงไม่ใช่ปัญหาสำหรับจีน เพราะจีนมีการใช้นโยบายที่เรียกว่า “ลีนอมอลโกลด์” ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการเติบโตอ
วันที่ โพสต์ 2015-03-31 18:32:00
เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับนโยบาย และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน ของ 10 ชาติสมาชิกใน ASEAN ที่จะเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป เพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ ทั้งโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
วันที่ โพสต์ 2015-03-27 13:09:00