ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย ประจำจังหวัดนครปฐมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาขับเคลื่อน SME ไทย เพื่อมุ่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของไทย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละมาร่วม "รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" ตามข่าวสำหรับ SMEs ที
วันที่ โพสต์ 2017-08-15 11:41:00
สมาพันธ์SMEไทย ขอเชิญไปร่วมงาน "Transform Up Digital 4.0 สัมนาพลิกโฉม SMEs & Startups สู่เวทีโลก" โดย สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยว @สัมมนา Economy Creative Distruction @Business Matching กับ ผปก. @Techgrid คืออะไร พบคำตอบได
วันที่ โพสต์ 2017-08-10 17:48:00
#E-Payment คืออะไร ทำอะไรได้บ้าง และใช้ประโยชน์อย่างไร #ระเบียบในการใช้ online payment นี้มีอะไร #มาทำความเข้าใจ Payment Ecosystem #ระบบการจ่ายเงินรูปแบบใหม่ที่ทุกคนควรรู้ สมาพันธ์SMEไทย ขอเชิญพบคำตอบได้ในสัมมนานี้ "National E-Payment Policy" โดย
วันที่ โพสต์ 2017-06-06 09:29:00
พี่น้อง SME เตรียมตัวพบกับ การจับมือครั้งแรกเพื่อคนตัวเล็ก สมาพันธ์SMEไทย ร่วมกับ SCB จัดงาน SME Fest "Fashion Health & Beauty" @พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สมาพันธ์SMEไทย และ SCB @พบกับการออกร้าน ของ ผปก.SME สมาชิกสมาพันธ์ฯ @สัมมนา Trend SME ไทย
วันที่ โพสต์ 2017-06-03 14:37:00
ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่วนภูมิภาคสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการส่วนภูมิภาคสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในวาระปี 2560 - 2561 เพื่อเปิดโอกาสและสร้างประโยชน์ให้พี่น้อง
วันที่ โพสต์ 2017-04-18 20:45:00