(4/8/2016) ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ปธ.สมาพันธ์SMEไทย และหน่วยงาน 47 องค์กร ร่วมลงนาม MOU ในพิธีเปิดศูนย์นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Design Center) นำสู่ Creative Economy ของไทย ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สินค้าอุตสาหกรรม ด้วยการปลูกฝัง DNA การออกแบบเพิ่มมูลค่าใ
วันที่ โพสต์ 2016-11-05 14:07:00
(4/8/2016) สมาพันธ์SMEไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลคนออกแบบ" ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยมุ่งหวังให้ศูนย์ Design Center ช่วยพัฒนาขับเคลื่อนสู่ "ประเทศไทย 4.0" อีกทั้งนำเทคโนโลยีผลักดันสนับสนุนอุตสาหก
วันที่ โพสต์ 2016-11-05 14:04:00
28/07/2016 คุณสมฤกษ์ การวิวัฒน์ ประธานสมาพันธ์SME จ.นนทบุรี ลงนามMOU ร่วมกับ มทรส. และอบต. เกาะเกร็ด ว่าด้วยเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บนเกาะเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด คุณนิสิต จันทร์สมวง
วันที่ โพสต์ 2016-11-05 14:02:00
เชิญฟังเทปสัมภาษณ์ คุณโชนรังสี (มี่) เฉลิมชัยกิจ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในรายการ Smart SME ทางวิทยุราชมงคลธัญญบุรี (นาทีที่ 18.15) ทางสมาพันธ์ฯได้เข้าร่วม กับภาคีภาครัฐ สถาบันการเงิน และเอกชนรวม 13 องค์กร เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ
วันที่ โพสต์ 2016-11-05 13:59:00
26/07/2016 คุณสุทธิสินธุ์ อัครพลโชติ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดนครราชสีมา นำทีมที่ปรึกษา คณะกรรมการ และสมาชิกสมาพันธ์ฯ บันทึกเทปร่วมใจถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมสบาย ทีมเลขาธิการ และทีมปร
วันที่ โพสต์ 2016-11-05 13:55:00