ประกาศสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่ 1/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยขอตั้งแต่บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยในวาระปี 2560 - 2561 เพื่อสร้างสรรค์งานอันจะยังประโยชน์ให้ SMEs ไทย ด้วยการ {รวมพลังค
วันที่ โพสต์ 2017-04-18 20:31:00
สมาพันธ์SMEไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา "โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach)" @เยี่ยมชมนวัตกรรม จาก Success Case @แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางการตลาด @การจัดการนวัตกรรมยุค 4.0 @ธุรกิจก้าวล้ำไปข้างหน้า ด้วยสิ่งใหม่ๆ @มีคำ
วันที่ โพสต์ 2017-03-30 13:52:00
(22/3/60) ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานกรรมการบริหารสมาพันธ์SMEไทย และคุณชุมพล ชัยวัฒน์ ประธานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์SMEไทย และ Pure and Good Management PTE Ltd. จากสิงคโปร์ @ให้ความรู้ตลาด และมาตรฐ
วันที่ โพสต์ 2017-03-23 14:56:00
สมาพันธ์ SME ไทย ขอขอบพระคุณ บริษัท แมกซ์เกน แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด ผู้สนับสนุนเตาแก๊ส จำนวน 10 ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดย คุณฤชามน แสงสมบูรณ์ ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพัทลุง เป็นตัวแทนในการส่งมอบให้แก่ผู้ประสบภัย
วันที่ โพสต์ 2017-03-23 14:50:00
สานสัมพันธ์เพื่อพี่น้อง SMEs ไทย-กัมพูชา : วันนี้ (19มี.ค.60) ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์ SME ไทย นำกรรมการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์ SME ไทย กับองค์กรภาคเอกชน SMEs ในกัมพูชา 3 องค์กร คือ หอการค้าเสียมราฐ สมาคมนักธุรกิจหญิง สมาคม
วันที่ โพสต์ 2017-03-20 15:35:00