สุขสันต์วันสงกรานต์ พาชื่นบานกันถ้วนหน้า ชุ่มฉ่ำทั้งกายา ดังปรารถนาตลอดไป สมาพันธ์เอสเอ็มอี ขอน้อง-พี่เป็นสุขใจ กิจการงานใดใด สำเร็จได้ทุกเรื่องเอย -- ดร.ณพพงศ์ ธีระวร -- ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:32:00
คุณบิ้ค-ทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุล รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย นำทีมประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือ คุณอ้วน-อาคม ศุภางค์เผ่า พร้อมด้วยคุณอ้อย-ประภา กลิ่นสุวรรณ ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านพาณิชย์จังหวัด ท่าน พช.จังหว
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:28:00
พี่หญิง-กรรณิการ์ ด่านไพบูลย์ (คนที่สองจากขวา) ประธานสมาพันธ์ SME จังหวัดลำพูน ประชุมกรรมการถึงแนวทางและการเชื่อมโยงของสมาพันธ์จังหวัดลำพูน โดยคุณบิ้ค-ทรงฤทธิ์ อมรวิกัยกุล (คนที่สามจากขวา) รองประธาน และคุณอ้อย-ประภา กลิ่นสุวรรณ (ขวา) ประธานสมาพันธ์ SME จั
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:26:00
ประกาศฉบับที่ 3/2559 เรื่องแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอขอบคุณกรรมการที่ปรึกษาทุกท่านที่มา "รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" ร่วมกันค่ะ สำนักเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:25:00
ประกาศฉบับที่ 2/2559 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา "รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" ร่วมกันค่ะ สำนักเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:22:00