โอกาสมาแล้วสำหรับคนที่มองหา... @ต่อยอดธุรกิจ & ขยายการค้า @เชื่อมโยงเครือข่าย & ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน @มองหาธุรกิจใหม่ & แลกเปลี่ยนไอเดีย @Business Matching @เปิดโลกทัศน์การทำธุรกิจ @และโอกาสในการเข้าร่วมงานกับสมาพันธ์ สมัครเข้าห้องสมาพันธ์ SME
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:21:00
กระทรวงพาณิชย์ สร้าง DNA ให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาไปสู่ "มืออาชีพ" ควบคู่กับ "การตลาดเชิงสร้างสรรค์" จัดงานเสวนา "Start Up to Success " ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมสัมภาษณ์เข้ารับการบ่มเพาะเชิงลึก 80 ชั่วโมง สมัครด่วนจำกัด 09
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:20:00
(อัง 23 ก.พ. 59) สมาพันธ์ SME ไทย นครราชสีมา นำโดยประธานสมาพันธ์จังหวัด คุณสุทธิสินธ์ อัครพลโชติ และรองประธานสมาพันธ์จังหวัด คุณณัฐวุฒิ เตชะวณิช และเลขาธิการจังหวัด คุณสุว์พัชร์ อึ้งศิริไพศาล ร่วมกับ SME Bank โดยคุณนิรุทธ์ เกิดทอง ผู้จัดการสาขาปากช่อง ร่ว
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:18:00
ชวนเพื่อนสมาพันธ์ SME ไทย ร่วมงาน MOU "ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ" และเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เร่งฟื้นฟูธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กว่า 10,000 กิจการ ทั้งภาคการผลิต การค้าและบริการ โดย สสว. + ม
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:17:00
ชวนพี่น้อง SMEs "รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" ไปประชุมสมาพันธ์สัญจรภาคอีสาน @ โคราชกัน 2 วัน 1 คืนค่ะ * ไปร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนสมาพันธ์ * ไปรู้จักพี่น้องกรรมการในภาคส่วนต่างๆ กิน เที่ยว สนุกด้วยกันนะคะ ใครสนใจอ่านเอกสารได้เลยค่ะ
วันที่ โพสต์ 2016-11-04 12:16:00