บสย.ถกโรดแม็พระยะ 5 ปี เดินหน้าขยายบทบาทค้ำประกันสินเชื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอีรายย่อย
วันที่ โพสต์ 2015-08-04 13:55:00
การ อบรมหลักสูตร Digital for Productivity โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต(Productivity Improvement Loan) ด้านการให้คำปรึกษาแนะนำหรืออบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต จากการจับมือร่วมกันของ SME Bank มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลักดันส่งเสริมศักยา
วันที่ โพสต์ 2015-07-27 14:06:00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยืนยันหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอผ่านธนาคาร หรือ e-Certificate เป็นเอกสารทางราชการจริง ถูกต้องเชื่อถือได้ตามรายการที่นิติบุคคลจดทะเบียนไว้ สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 100% ผู้รับบริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วย
วันที่ โพสต์ 2015-07-23 12:05:00
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมพลธุรกิจครั้งใหญ่ เชื่อมโยงพันธมิตรสร้างเครือข่ายธุรกิจครบวงจร เน้นรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน + เกื้อกูลกัน” ดันการใช้ประโยชน์จากกลุ่มเครือข่ายอย่างเต็มที่ หวังสร้างความเข้มแข็งธุรกิจไทย ชิง! ความได้เปรียบบนเวทีการค้า
วันที่ โพสต์ 2015-07-23 12:00:00
1 เสียงของคุณช่วยผลักดัน SME ให้ยั่งยืน
วันที่ โพสต์ 2015-07-14 11:03:00