สมาคมคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เป็นองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบกิจการคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ รวมทั้งยกระดับคุณภาพในการให้บริการ ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกทั้งสิ้น 49 ราย แ
37/10 หมู่ 1 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
082-4928568
สมาคมเอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8-6467.html
2/43
043226999
ชมรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัดนครราชสีมา
17-8641.html
281
0857723441
smart sme club (พีเพิลมีเดียกรุ๊ป)
กลุ่ม Book Connection
214
กลุ่ม Dinner Biz
84/100
02-5670496-99
กลุ่ม K-SME 1
กลุ่ม K-SME 6
25/.11
02-4626777
กลุ่ม K-SME 9
25/651-2
กลุ่มเกษตรอินทรีย์และแปรรูปอีสาน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ชั่วคราว)
กลุ่มเครื่องปั่นดินเผาบ้านเชียงและของที่ระลึก
กลุ่มนวัตกรรมสหกรณ์ (20 สหกรณ์)
120
02-4752090